Doneer nu!

U kunt Uw donaties overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL33 INGB 0009 3957 19

Alle donaties gaan rechtstreeks naar het project zonder tussenkomst van andere stichtingen of organisaties. Er blijft dus niks aan de strijkstok hangen. 

Bij voorbaat dank!