Anbi

De ANBI-status is een integriteitstoets. Om ANBI-status te verkrijgen zijn er natuurlijk een aantal voorwaarden waaraan wij moeten voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting voor 90% het algemeen belang moeten dienen. Dit laten wij zien in ons beleidsplan. Ook mag de stichting geen winstoogmerk hebben en de zeggenschap van de bestuurders moet onafhankelijk zijn.

Wij voldoen aan deze voorwaarden en na controle van de belastingdienst zullen wij z.s.m weer in het bezit zijn van de ANBI status.

Voor donateurs is dit prettig aangezien donaties dan belasting aftrekbaar zullen zijn.