top of page

Anbi

http _sairamfoundation.com_wordpress_wp-

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is. De ANBI status heeft de volgende fiscale voordelen:


- Giften zijn voor een particulier onder voorwaarden van de inkomstenbelasting aftrekbaar.
- Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.
- Een ANBI hoeft geen schenkingsbelasting of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen die de ANBI ontvangt.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Lees meer hierover op de website van de belastingdienst.

bottom of page